టాప్ స్టోరీలు

స్ఫూర్తి పొందండి
భారత్ భిక్షమెత్తుకునే దేశమని కూసిన వాళ్లకే ప్రాణభిక్ష పెట్టారు..! 

వ్యవస్థలో అవినీతి కంపు భరించలేక అతను ఏకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్నే వదిలేశారు. ప్రైవేట్ రంగంలో అడుగుపెట్టి ఓ కంపెనీని అధమ స్థాయి నుంచి ఉన్నతికి తీసుకెళ్తే వాళ్లూ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. విసుగుతో, బా...

పోరాటం
చీకటి బతుకుల్లో వెలుగు దివ్వె సునీతా కృష్ణన్  

అత్యాచారాల బాధితులకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తున్న సామాజిక ఉద్యమకారిణి 

Next